Україна


Українська Біржа (УБ)

У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з ВАТ "Фондова біржа РТС" про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства. Така форма власності була вибрана для забезпечення з найперших днів максимальної прозорості корпоративного управління. Установчі збори акціонерів у вересні того ж року затвердили підсумки розміщення акцій, з яких 51% викупили українські торговці.

Днем народження біржі можна вважати 2 жовтня 2008 року, коли ВАТ "Українська біржа" була зареєстрована як юридична особа. Біржові правила були зареєстровані вже в листопаді, а 16 грудня 2008 року Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР) прийняла рішення про видачу ліцензії ВАТ "Українська біржа" на право здійснення діяльності з організації торгів цінними паперами.

Основна мета створення біржі полягає в підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України і створення умов для залучення в економіку країни не лише іноземного, а й внутрішнього капіталу.

Необхідною умовою для цього є побудова та розвиток сучасного, надійного ринку українських цінних паперів і похідних фінансових інструментів, що відповідає міжнародним вимогам, простого і доступного всім типам українських інвесторів - від приватних осіб до найбільших фондів.

27 травня 2010 на "Українській біржі" почалися торги на строковій секції біржі. В основу строкового ринку "Української біржі" закладено торговельну платформу, систему гарантійного забезпечення РТС і технологію торгів з Центральним контрагентом, які вже не перший рік успішно працюють в Росії і довели свою життєздатність, переживши не одну кризу. Запуск ф'ючерсів - це один з важливих етапів розвитку фондового ринку в України. Основна частка торгів на світових майданчиках здійснюється на ринках деривативів. Даний інструмент дозволяє збільшити ліквідність і зменшувати ризики, його зручність і надійність роблять його привабливим як для інституційних, так і для приватних клієнтів, як українських, так і міжнародних.

26 квітня 2011 новим етапом розвитку "Української біржі" став запуск торгів опціонними контрактами.

www.ux.ua

 

Фондова біржа ПФТС

Фондова біржа ПФТС здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Фондова біржа ПФТС є найбільшим організатором торгівлі на ринку цінних паперів України; підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу.

Торговельна система Фондової біржі ПФТС функціонує з 1997 року, розроблена на базі правил та технологій американської фондової біржі NASDAQ. Торговельна система ПФТС є комплексом організаційних, нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень. Технологічно вона складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукціони з продажу цінних паперів Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або навпаки, розпродають власні активи в цінних паперах.

Членами Фондової біржі ПФТС можуть бути торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, та є членами Асоціації ПФТС, а також :

  • виконують членські обов'язки члена Асоціації;
  • відповідають критеріям платоспроможності, ліквідності та стабільності фінансового стану, що встановлені чинним законодавством та додатковим вимогам, встановленим біржею;
  • мають у штаті не менше двох сертифікованих уповноважених осіб, та не менше однієї сертифікованої уповноваженої особи на кожний торговий термінал;
  • пройшли процедуру доступу до біржових торгів, згідно Правил Фондової біржі ПФТС, та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила та положення Біржі;
  • уклали договір з біржею, яким засвідчується надання доступу до торгів на Біржі.

Доступ до Торговельної системи Фондової біржі ПФТС здійснюється за допомогою програмного забезпечення ПФТС, яке встановлене додатково на комп'ютер користувача, в переглядовому або торговому режимах. В торговому режимі підключення до Торговельної системи ПФТС може здійснюватись по фізичному (лінія безпосереднього зв'язку) або логічному (VPN) виділеному каналу. В разі підключення по логічному каналу, підключення здійснюється через уповноваженого провайдера. В переглядовому режимі метод підключення не регламентується. Крім того, у користувача є можливість одержання додаткових послуг згідно з Переліком послуг Фондової біржі ПФТС.

http://www.pfts.com/

 

Донецька фондова біржа (закрите акціонерне товариство „Фондова біржа „ІННЕКС").

ДФБ – перша регіональна фондова біржа в Україні. Біржа має свій кваліфікований біржовий апарат, зручний торговий зал і службові приміщення, обладнаними необхідними технічними засобами і будує внутрішню нормативну базу з урахуванням реалій нинішнього дня.

Загальним збором акціонерів акціонерного товариства «Донецька фондова біржа» (протокол № 20 від 12.09.2006 року) ухвалено рішення про зміну місцезнаходження Біржі, а також зміну найменування. Нове найменування: закрите акціонерне товариство „Фондова біржа „ІННЕКС", код ЕДРПОУ 23425110.

http://www.dfb.donbass.com

 

Київська міжнародна фондова біржа

ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" була зареєстрована Ухвалою Кабінету Міністрів України № 341 від 15 травня в 1995 році і Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (далі – ДКЦПФР) від 3 липня 1997 року. Засновниками Біржі є 27 недержавних юридичних осіб, серед яких ряд провідних комерційних банків і відомих операторів фондового ринку України. Статутний фонд Біржі – 1 500 000 грн., сформований за рахунок простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. Біржа створена, як недержавний ринковий інститут загальнонаціонального значення для роботи на ринку цінних паперів, в основу організаційної структури якої покладені світові стандарти торгівлі, що необхідні для обслуговування міжнародних фінансових інструментів. Діяльність Біржі здійснюється з використанням сучасної методологічної і інформаційно-технічної бази.

Починаючи з липня 1996 року, Біржа підтримує приватизаційні процеси в Україні шляхом проведення щотижневих аукціонних торгів з продажу державних пакетів акцій підприємств, які приватизуються. З липня 1998 року Біржа почала діяти, як саморегулівна організація на фондовому ринку України і на даний момент об'єднує найбільшу кількість професійних учасників фондового ринку – 236 торговців цінними паперами.

http://www.kise-ua.com/

 

Українська Міжбанківська Валютна Біржа

Українська Міжбанківська Валютна Біржа (Ukrainian Interbank Currency Exchange) була заснована 21 липня 1993 р. Засновниками біржі сталі 40 щонайпотужніших комерційних банків України.

Протягом всього періоду свого розвитку, УМВБ була організатором торгівлі в найширшому спектрі біржових інструментів: валютою (у тому числі валютні ф'ючерсні контракти – USD, DEM, RUR) акціями підприємств, які приватизуються, облігаціями внутрішньої державної позики, векселями банківських металів, енергоресурсами, нафтопродуктами і тому подібне.

На сьогоднішньому етапі ЗАТ "УМВБ" проводить торги такими інструментами: в товарному сегменті – енергоресурси (нафта, газовий конденсат, стабільний газовий бензин); у фондовому сегменті – акціями підприємств, які приватизуються. В листопаді в 2003 році УМВБ почала торги ф'ючерсними контрактами, базовим активом яких є курси іноземних валют, крос-курси іноземних валют, а також ціна нафтового кошика УМВБ.

З 20 червня в 2002 році, у зв'язку з вимогами законодавства, оптова торгівля банківськими металами (золото, срібло, платина, паладій) перекладена на майданчик дочірньої структури ЗАТ "УМВБ" – Універсальної товарної біржі «Контрактовий будинок УМВБ». Вона була зареєстрована 26 грудня 2001 р. На даний час УТД "Контрактовий будинок УМВБ" виступає як єдиний організатор оптової торгівлі банківськими металами в Україні. На нинішньому етапі товарна біржа приступила до організації біржового ринку товарних ресурсів.

http://www.uice.com.ua

 

Українська фондова біржа

Біржа створена відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" і зареєстрована ухвалою Кабінету Міністрів України 29 жовтня в 1991 році.

Сьогодні УФБ це:
Акціонерне товариство закритого типу, статутний фонд якого розподілена на 222 прості іменні акції, що розміщені виключно серед юридичних осіб.
Відповідно до чинного законодавству України біржа здійснює діяльність з організації торгівлі цінними паперами на підставі Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі від 10 червня в 2001 році і Ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів від 23 липня в 2001 році, виданих Державною комісією з nsrsid10290757 цінних паперів і фондового ринку
З червня в 1998 році має статус само регульованої організації ринку цінних паперів
Кількість філіалів – 3

Офіційне друкарське видання - Інформаційний випуск "Гермес" у фінансово-економічному тижневику "УКРАЇНА BUSINESS"

http://ukrse.kiev.ua/