Питання та відповіді


Які переваги інвестування у фонди?

Інвестування у фонди – це перевірений світовою практикою спосіб для дрібних інвесторів отримати ті ж переваги, які мають великі інституціональні інвестори, такі, як банки, страхові компанії, пенсійні фонди, а саме:

Професійне управління
Важливою перевагою інвестиційних фондів є професійне управління Вашими активами. В компанії з управління активами працюють атестовані, кваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи у галузі інвестицій.
Економія часу
Очевидно, що час є одним з найдорожчих ресурсів для людини. Довіряючи свої кошти в управління КУА, Ви зберігаєте свій власний час, тому що у Вас не виникає необхідності вивчати ситуацію на фондовому ринку і якимось чином реагувати на неї. Такі функції бере на себе компанія з управління активами.
Прозорість
Навіть у такої високоорганізованої системи, як банківська, ми не побачимо такого рівня звітності перед вкладниками, як у системі спільного інвестування. Фонди оприлюднюють інформацію щодо вартості чистих активів та надають контролюючим органам (Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку) звітність щодо вартості цінних паперів та складу портфеля фонду, що робить інвестиційні фонди одним з найпрозоріших інструментів інвестування.
Відкритість
Ознайомившись з головним документом фонду - Проспектом емісії, зацікавлений інвестор може без перешкод зрозуміти стратегію фонду на ринку, його позицію відносно ризиків та доходності.
Диверсифікація
Будь-яка інвестиція – це ризик, але при бажанні ризики можна знижувати шляхом диверсифікації портфеля фондую. Тобто формувати інвестиційний портфель з широкого спектра цінних паперів таким чином, щоб зниження вартості одних цінних паперів компенсувалося зростанням вартості інших.
Щоб сформувати диверсифікований портфель при самостійному інвестуванні, необхідно володіти чималими коштами, а КУА, управляючи значними грошовими ресурсами, має можливість купувати різні фінансові інструменти - акції, облігації, депозитні сертифікати, векселі і т.д. Таким чином зменшуються ризики і збільшується дохідність інвестиційного портфелю.
Низькі операційні витрати
При управлінні великою кількістю дрібних інвестицій як одним великим портфелем економія досягається за рахунок масштабу операцій. Інвестиційні фонди можна порівняти з оптовими покупцями, які купують товари та послуги за більш низькими цінами. Зниження операційних витрат позитивно впливає на загальний інвестиційний результат фонду, а отже, і на кінцевий результат кожного інвестора.
Пільгове оподаткування
У межах фонду доходи інвестора не оподатковуються до моменту отримання виплат. У самому ж фонді проміжні доходи реінвестуються без необхідності сплати податків, оскільки фонд податок на прибуток не сплачує. У випадку самостійного інвестування шляхом придбання цінних паперів, це неможливо: проміжні доходи інвестора від продажу акцій або облігацій, від отримання по них дивідендів або процентів підлягають оподаткуванню.
Право на весь зароблений фондом прибуток, а не тільки на його частину. Якщо Ви поклали свої гроші на банківський депозит і банк використає їх вдало, то Ваші гроші можуть принести дуже високий доход. Однак цей доход буде не Вашим, а доходом банку: зобов’язання банку перед Вами – тільки у розмірі покладеної Вами суми і обумовленого банківською ставкою відсотка. У фондах – інша ситуація. Увесь отриманий за рахунок грошей інвесторів прибуток є прибутком інвесторів, за виключенням витрат на управління – винагороди і премії компанії з управління активами (якщо остання передбачена документами фонду); винагороди торговця цінними паперами, зберігача, реєстратора, аудитора тощо.

Хто управляє інвестиційними фондами?

Компанія по управлінню активами (КУА) – це Компанія, яка є професійним учасником ринку цінних паперів. Її винятковим видом діяльності є управління активами Фондів (ІСИ і недержавних пенсійних фондів). КУА не має права займатися іншими видами діяльності.
Компанія по управлінню активами – господарське суспільство, яке здійснює професійну діяльність по управлінню активами інститутів сумісного інвестування на підставі ліцензії ГКЦБФР. (Ст.3. Аб.14 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційних фонди»).
Основні функції КУА:
- Створення Фондів. Компанія по управлінню активами має право створювати пайові і корпоративні фонди, виступаючи або емітентом сертифікатів пайового фонду або засновником корпоративного фонду.
- Укладення договорів зі зберігачем і реєстратором фонду. КУА укладає договори зі зберігачем, реєстратором, оцінювачем активів і аудитором Фонду. Всі вказані особи не повинні бути пов'язаними особами з Компанією .
- Управління активами Фондів. Компанія по управлінню активами реалізує стратегію інвестування, яка викладена в інвестиційній декларації Фонду, з метою забезпечення приросту вартості чистих активів Фонду. Компанія діє на користь інвесторів, оскільки управляє їх коштами. КУА може укладати угоди на купівлю і продаж цінних паперів на ринку, інвестувати кошти в нерухомість, класти їх на депозити банків, вкладати в інші активи. КУА має право вкладати кошти тільки в ті активи і лише в тих граничних пропорціях, які передбачені інвестиційною декларацією Фонду.

Яким чином КУА допускається на ринок?

Для того, щоб відсіяти від управління активами учасників, які не мають достатнього досвіду і/або можливостей для надання відповідних послуг до Компаній по управлінню активами пред'являються наступні вимоги:
Статутний фонд. Компанія повинна бути створена у формі господарського товариства із статутним фондом не менше 1 млн. EUR Мінімальний розмір статутного фонду, встановлений на такому рівні, відкриває вхід на ринок тільки компаніям що мають достатні фінансові можливості для найму професійних фахівців, придбання висококласного устаткування і інформації, необхідної для ефективної діяльності.
Ліцензія. Компанія по управлінню активами для здійснення своєї діяльності зобов'язана отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ГКЦБФР).
Рекомендації учасників ринку. Для отримання ліцензії в ГКЦБФР Компанія, яка хоче займатися управлінням активами, повинна стати членом саморегульованої організації - Українська Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ). Вступити в організацію може тільки Компанія, яка отримала не менше двох рекомендаційних листів від тих компаній, що вже працюють на ринку спільного інвестування. Така процедура відсікає від ринку недобросовісних претендентів, оскільки професійні учасники зацікавлені у формуванні довіри інвесторів до ринку, пов’язаного з управлінням активами.

Як контролюється діяльність компанії з управління активами?

В Україні діяльність інвестиційних фондів знаходиться під перехресним наглядом, жорстко регулюється і контролюється державними органами та іншими організаціями. Основні заходи захисту інвесторів інвестиційних фондів викладені у Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".
Компанія з управління активами має право здійснювати свою діяльність лише на підставі відповідної ліцензії. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) видає таку ліцензію за умови, що:
- компетентні органи Державної комісії затвердили установчі документи КУА;
- розмір статутного капіталу КУА, сплачений грошовими коштами, становить суму не меншу, ніж сума, еквівалентна 1 000 000 євро за офіційним обмінним курсом НБУ на дату державної реєстрації юридичної особи;
- керівні посадові особи компанії з управління активами, а також спеціалісти КУА пройшли сертифікацію у законодавчо встановленому порядку.
Для того, щоб КУА не змогла зловживати коштами інвесторів, законодавством запроваджено ведення відокремленого від компанії обліку активів фонду незалежним Зберігачем. Функцію Зберігача, як правило, виконує комерційний банк, що має відповідну ліцензію ДКЦПФР.
Зберігач проводить перевірку правильності розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаного КУА; здійснює контроль за законністю проведення операцій з активами ІСІ; діє виключно на користь інвесторів. Якщо зберігач виявляє порушення з боку КУА, то він зобов'язаний повідомити про це ДКЦПФР, а також може вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.
Органами, які здійснюють контроль діяльності КУА з боку інвесторів, є Спостережна рада ІСІ, а також збори акціонерів (для корпоративного інвестиційного фонду). Спостережна рада формується з числа інвесторів, які придбали цінні папери ІСІ. Регулювання діяльності КУА відбувається також у межах її членства у саморегульованій організації професійних учасників ринку цінних паперів. Для КУА такою організацією є Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ). Контроль з боку держави здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
- КУА подає Державній комісії щоденні, квартальні та річні звіти про діяльність ІСІ;
- Державна комісія проводить перевірку роботи КУА. У разі виявлення порушень, застосовує до КУА передбачені законодавством заходи впливу.
Компанія з управління активами щорічно проходить перевірку незалежною аудиторською фірмою.

Як працює інститут спільного інвестування (інвестиційний фонд)?

Інвестор передає свої кошти до фонду;
Інвестор отримує сертифікат акцій – цінний папір, що свідчить про право власності на частину фонду, згідно кількості придбаних акцій.
Фонд акумулює певну суму грошей, після чого інвестує їх в різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, валюти, депозити, метали та ін.), тим самим формує свій інвестиційний портфель.
Фахівці управляють активами фонду з метою отримання максимальної прибутковості. На момент закриття фонду, всі його активи переводяться в грошовий еквівалент, після чого розподіляються між інвесторами згідно кількості придбаних акцій.

Всіма описаними процесами керує Компанія по управлінню активами (КУА), яка за свою роботу отримує винагороду

З чого складається доход інвестора?

Правдою про фондовий ринок є те, що купуючи цінні папери, можна багато заробити. Друга частина правди про фондовий ринок полягає у тому, що на ньому присутні певні ризики. Колишні успіхи не гарантують свого повторення у майбутньому, хоча і дозволяють обґрунтовано на це сподіватися. Вкладена сума ("тіло інвестиції") може як збільшуватися, так і зменшуватися.
Доход інвестора складається з приросту вартості цінних паперів фонду та дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ІСІ, якщо їх виплата передбачена документами фонду. У інвестиційних фондах Ви не отримуєте доход у вигляді фіксованого відсотка, як за банківським депозитом. Реалізувати свій доход інвестор може лише при продажу належних йому акцій або інвестиційних сертифікатів (ІС). Якщо цінні папери інвестор продає самому фонду або компанії з управління активами, то ціна формується виходячи з вартості акції/ІС фонду на момент продажу. Для того, щоб дізнатись вартість однієї акції/ІС фонду, треба вартість чистих активів фонду поділити на кількість акцій/ІС фонду, що знаходяться у обігу.

вартість акції (ІС) = ВЧА фонду/число акцій (ІС) у обігу

Виникає питання: а що таке вартість чистих активів фонду? Вартість чистих активів фонду (ВЧА) - це активи фонду (майно, яким володіє фонд - цінні папери, депозити, грошові кошти тощо) мінус зобов’язання фонду перед третіми особами (нарахована, але не сплачена винагорода КУА, торговця цінними паперами; ще не сплачені кошти за прийняті до активів фонду цінні папери тощо).

ВЧА фонду = активи фонду - зобов’язання фонду

Отже, якщо при незмінній кількості акцій (ІС) фонду ринкова вартість цінних паперів або іншого майна у портфелі фонду зростає, то зростає і вартість акцій (ІС) фонду, і навпаки, якщо ринкова вартість цінних паперів або іншого майна у портфелі фонду зменшується, то зменшується і вартість акцій (ІС) фонду. Цінні папери закритих та інтервальних ІСІ можна також продати третій особі. У такому випадку ціна буде визначатися за згодою покупця і продавця.
Доходність фонду не гарантується ні державою, ні компанією з управління активами. Компанія з управління активами також не має права надавати будь-які гарантії щодо майбутньої доходності.

Яка структура витрат КУА на обслуговування фонду?

До витрат фонду належать винагорода КУА, Зберігачу, Реєстратору, Торговцям цінними паперами, оплата публікацій офіційної звітності, послуги аудитора тощо.
Відповідно до чинного законодавства максимальний розмір винагороди КУА не може перевищувати 5% середньої вартості чистих активів ІСІ, що перебувають під управлінням протягом фінансового року. Що стосується фонду FIM Invest, то у нашому випадку винагорода становить лише 2,5%. Щодо інших витрат фонду, то вони також не можуть складати більше 5% середньорічної вартості чистих активів фонду. Крім того, далекоглядні КУА зацікавлені у постійному зниженні витрат фонду.

Які взаємовідношення з інвесторами Фондів?

Клієнти Компанії – це власники Фонду. Важливо розуміти, що інвестор – це не просто клієнт, він співвласник Фонду. КУА тільки управляє коштами клієнтів, які довірили їй управління своїм капіталом.
Винагорода КУА. Компанія отримує винагороду у вигляді комісії за управління активами фонду, який залежить від розмірів Фонду і темпів приросту вартості його чистих активів. Розмір Комісії Фонду встановлюється в регламенті фонду і в інвестиційній декларації.
Права інвесторів. Інвестори мають право змінити КУА у разі порушення Компанією інвестиційної декларації, зниженні вартості чистих активів Фонду, після закінчення терміну дії договору з КУА і при інших обставинах, обумовлених законодавством. Інвестори також мають право змінити інвестиційну декларацію Фонду, змінити реєстратора, аудитора і зберігача.
Звітність КУА. Компанія регулярно звітує перед ГКЦБФР і перед інвесторами, публікуючи результати своєї діяльності, а також результати діяльності Фондів. Частота публікації звітності фондів залежить від виду фонду (відкритий, інтервальний, закритий).

Чи можна вийти із закритого фонду достроково?

Відповідно до чинного законодавства України ні сам фонд, ні КУА не зобов'язані викуповувати акції закритого фонду достроково. Разом з тим, акції таких фондів вільно обертаються на вторинному ринку.

Чи можуть цінні папери фонду бути предметом успадкування або дарування?

Так, можуть. При даруванні або успадкуванні цінних паперів інвестиційного фонду необхідно внести зміни до системи реєстру власників цінних паперів або здійснити переоформлення прав власності у Зберігача.
Для цього необхідно надати:
- нотаріально засвідчені договір дарування або документи, що свідчать про успадкування;
- здійснити необхідні дії з переоформлення прав власності у Реєстратора або Зберігача;
- сплатити податок.

Чи гарантує компанія доходність фондів?

Відповідно до п.1.18. розділу V Положення ДКЦПФР від 02.11.2006 за №1227 "Про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів" компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права запевняти учасників фонду у беззаперечному отриманні доходу від придбаних цінних паперів фонду (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування у цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного.

Чи сплачуються відсотки або дивіденди за цінними паперами фонду?

В інвестиційних фондах інвестор не отримує доход у вигляді відсотків, як за банківським депозитом. Доход інвестора складається з приросту вартості належних йому інвестиційних сертифікатів/акцій фонду. Реалізувати доход інвестор може, продавши свої цінні папери.
Що стосується дивідендів, це залежить від того, учасником якого фонду Ви станете. Відкриті та інтервальні фонди відповідно до Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)» дивіденди не сплачують. Фонди закритого типу можуть виплачувати доход у вигляді дивідендів, якщо це передбачено Проспектом емісії фонду.

За яким принципом здійснюються розрахунки з інвесторами після ліквідації фонду?

При ліквідації фонду (з прилюдною пропозицією) розрахунки з учасниками/акціонерами здійснюються за вартістю чистих активів (ВЧА) у розрахунку на одну акцію/інвестиційний сертифікат (ІС) фонду, що перебуває у обігу. Відповідно до пп.1.6. Положень ДКЦПФР №108 та №111 вiд 16.03.2005 «Про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом прилюдної пропозиції» та «Про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції», якщо ВЧА фонду після реалізації цінних паперів зменшилась більше ніж на 10% у порівнянні із ВЧА, розрахованою на дату ухвалення рішення про припинення діяльності фонду, розрахунок здійснюється за ВЧА, розрахованою після реалізації активів, але не нижче номінальної вартості.