Інформація щодо ліквідації фонду ПАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест»

26.04.2012

Інформація щодо ліквідації Публічного акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест (код за ЄДРІСІ 1321043)

23.04.2012 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест» (код ЄДРПОУ 35743480, місце знаходження : 01043, м. Київ, вул. Лінійна, 2а ) було прийнято рішення про ліквідацію фонду (протокол № 13 від 23.04.2012 р.)

Реалізація активів проводиться в термін ,що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про ліквідацію. У першу чергу кошти розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій ,що їм належать, у другу чергу - обов’язкові платежі до Державного бюджету , у третю - задовольняються вимоги кредиторів. Кредитори протягом одного місяця з дня публікації цієї інформації можуть надати особисто або поштою свої письмові претензії за місцезнаходженням фонду.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду:

  1. Активи фонду, грн. - 2 339 485,04
  2. Зобов'язання фонду, грн. -3 765,55
  3. Вартість чистих активів фонду, грн. -2 335 719,49

За даними фінансової звітності товариство має достатньо активів для розрахунку за своїми зобов'язаннями.

Голова Ліквідаційної комісії Сербін Ю.А.