Повідомлення щодо ліквідації ПВІФ НВЗТ «Інвестмент Юніон»

18.10.2016

Повідомлення

щодо прийняття рішення про ліквідацію

Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типУ

«ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ»,

код ЄДРІСІ 233334

(надалі – «Фонд»)

 

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 13 жовтня 2016 року Загальними зборами учасників ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ» (Протокол від 13 жовтня 2016 року) було прийняте рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку із закінченням строку його діяльності.

           

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

           

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) місяців.

            Кредитори мають подати заяви про задоволення своїх вимог в довільній формі до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

            Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

            Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає (передає) такому кредиторові відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

            Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства.

 

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами:

03038, м. Київ, вул. Лінійна 17

Тел..: +38(044) 585-15-25,

Факс: +38(044) 585-05-45

e-mail: osvyatun@fim.ua

www. fimcapital.com.ua

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00.

           

Голова ліквідаційної комісії                                                                                        Ярощук В.М.