Управління активами


Компанія ТОВ «КУА «Еф Ай Ем КАПІТАЛ» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами пенсійних фондів. Даний вид діяльності ліцензований ДКЦПФР. Ліцензія – Серія АГ №572101, від 20.01.2011 р. Строк дії ліцензії – 20.01.2011 р. – 20.01.2016 р.

Управління активами здійснюється на підставі глибинного аналізу стану економіки країни, окремих її галузей, а також використовуючи набутий багаторічного досвіду групи компаній FIM.

З моменту одержання ліцензії компанія ТОВ «КУА «Еф Ай Ем КАПІТАЛ» має право створювати пайові інвестиційні фонди та укладати угоди на управління активами корпоративних інвестиційних фондів.

Компанія здійснює управління пайового венчурного інвестиційного фонду «Інвестмент Юніон» з 2006 року. На загальних зборах засновників закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного Фонду «Еф Ай Ем Інвест» був затверджений договір на управління його активами активами компанією ТОВ КУА «Еф Ай Ем КАПІТАЛ».

Компанія відкрита до співробітництва з іншими інституціональними інвесторами, але при умові здійснення відкритої, професійної і публічної політики. При наявності пропозицій, звертайтесь до персоналу компанії.Фонди під управлінням: